Фискални принтери (касови апарати)

Те могат да бъдат под формата както на касов апарат, така и като фискален принтер.

Разликата между касов апарат и фискален принтер е че касовия апарат може да работи самостоятелно или с връзка към компютър, докато фискалния принтер може да работи само с връзка през компютър.

Система Barsy може да работи с широка гама касови апарати и фискални принтер. Поддържа се задължителни набор от функции като изваждане на фискална бележка, дневни отчети, месечни отчети и др.

Фискални принтери  (касови апарати)

Възможни решения за фискален принтер

epson_tm_u220

epson_tm_u220

fp-550-40

fp-550-40

fp_1000

fp_1000

posiflex_aura_7000

posiflex_aura_7000

Възможни решения за касов апарат

eltrade_a800_s

eltrade_a800_s

Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване